Vanding af
Bonsai

Sådan vander du dine træer

Vandingen er den vigtigste del i al god og forsvarlig pasning af Bonsai. Hyppigheden af vandingen vil ofte afhænge af flere forskellige faktorer såsom; træets sort, træets størrelse, skålens størrelse, tidspunktet på året, jordblanding, mængden af løv i træet og klimaet.

Vanding af Bonsai video
AT VANDE EN BONSAI

Hvor ofte skal jeg vande min Bonsai?

Som tidligere nævnt afhænger vandingens hyppighed af mange faktorer, og det er ikke muligt at slå sig fast i en bestemt og nøjagtig vejledning. I stedet skal du observere dine træer individuelt. Følgende retningslinjer vil lære dig noget om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du bestemmer tidspunktet for vanding dine Bonsai:

vanding af bonsai med skålbundet rødklump
Det meste af vandet vil strømme lige udenom jorden og skålen, når du vander dette træ. Rødderne er for komprimerede, så jordmassen vil ikke være i stand til at absorbere meget vand. Dette træ skal plantes om!
Vanding af bonsai
Når du vander, så gør det meget grundigt og sørg for at der kommer fugt til hele rodmassen!

Konklusion

For at opsummere, sørg for, at din Bonsai aldrig tørrer helt ud. Vent til jorden er blevet let tør og vand den derefter. Nogle træsorter tåler bedre tørke end andre. Når du vander din Bonsai, skal du sørge for at gøre det meget grundigt for at sikre, at hele rodmassen vandes igennem.

Fortsæt med at udforske

Gødskning

Gødskning

Lær hvordan du gøder dit træ

GØDNING AF BONSAI
Træsorter

Træsorter

Find sortspecifik information om dit træ

POPULÆRE TRÆSORTER
Ompotning

Ompotning

Sådan omplanter du dit træ

OMPOTNING AF BONSAI